Mental träning

"What the mind believes, the body achieves". Riktigt så enkelt är det nog inte, men visst har de mentala aspekterna stort inflytande på vad vi lyckas åstadkomma, inte minst när det gäller ultralöpning. Här kommer vi samla våra bästa knep och strategier. 

Älska löpning och spring med hjärtat!