Fördjupningsfrågor

10 månader mot 10 mil

Att lära känna sig själv och lära sig att förstå varför man gör vissa val, är något man har stor nytta av när man springer ultra.

Därför har vi satt ihop ett antal frågor som vi vill att du svarar på. Det här hjälper oss att lära känna dig lite bättre, men framför allt så hjälper det dig att få en djupare förståelse för hur du fungerar som löpare och människa. Det är väl investerad tid, så fundera gärna lite extra innan du svarar. 

Namn *
Namn
SYFTE OCH DRIVKRAFTER
TRÄNINGSUTVECKLING
Vad var positivt? Vad var negativt?
Vad har störst betydelse för din utveckling som löpare just nu? *
Definiera 4-8 faktorer som påverkar dina löpresultat eller din träning just nu. Kryssa för 4-8 av dessa faktorer. Det kan tex handla om:
Vad är dina styrkor & svagheter? Mentalt och/eller fysiskt? Skador, känningar eller sjukdomar?
TRÄNING
Gör du någon annan träning än löpning idag? Vilken?
Vad vill du få ut av coachingprogrammet 10 månader mot 10 mil? *
Bocka för allt som känns viktigt för dig just nu
KOST
Beskriv gärna lite hur du tänker, även om du inte aktivt följer en särskild kostfilosofi idag
Har du tidigare testat någon av följande kostfilosofier? *
SUMMERING
Ange ett tal på en 20-gradig skala. Betyg 0-5 betyder att du planerar att aktivt motarbeta dig själv. Betyg 10-12 är du beredd att göra ett seriöst försök. 19-20 skulle innebära att du kan försaka allt annat för att lyckas med projektet.
There is nothing quite so gentle, deep, and irrational as running — and nothing quite so savage, so wild.
— Bernd Heinrich, Why We Run: A Natural History