Nästan klart!

betalning (steg 2 av 3)

Här registrerar du din betalning till Ultrarunning Academy. Coachingprogrammet är en onlinebaserad prenumerationstjänst, priset är 249 kr/månad. Programmet löper tills vidare och har en uppsägningstid på 3 månader. Första dragningen sker vid datumet för coachingstart.