Nästan klart!

betalning (steg 2 av 3)

Här registrerar du din betalning av 10 månader mot 10 mil. Coaching-programmet är en onlinebaserad prenumerationstjänst, priset är 449 kr/månad. Programmet löper över 10 månader och upphör därefter automatiskt. Skulle du behöva du avbryta i förtid är uppsägningstiden 3 månader. Första dragningen sker vid datumet för coaching-start.