#068 – Elin Ragnarsson

Det är omöjligt att inte smittas av den energi och färg som Elin Ragnarsson sprider omkring sig. 

Elin är ultra i ordets bokstavliga betydelse, hon går verkligen utanför de normala gränserna. Men hon hjälper oss också att ifrågasätta rådande normer på ett väldigt konkret och äkta sätt. Att hennes huvudsakliga träning dessutom består av att hon haft en runstreak i drygt 1500 dagar gjorde att det var självklart att få till ett samtal mellan runstreak-Ellen och runstreak-Elin.

LÄNKAR

Elin Ragnarsson på Instagram

Läs mer om coachingprogrammet 10 månader mot 10 mil

C887DD37-2FF3-47A7-9175-B0DA67AB6AC0(1).JPEG